REGULAMIN OBIEKTU DOMKI NA 102

1. Wpłata zadatku oznacza akceptację tego regulaminu. Należność za pobyt  pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku
wcześniejszej rezygnacji nie zwracamy opłaty za czas niewykorzystanego pobytu. Doba hotelowa trwa od godziny 13.00 w dniu
przyjazdu do godziny 9.00 w dniu wyjazdu. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji
pobytowej.            
2. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia: pieniędzy, papierów wartościowych,
kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych.
3. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do
Gościa ani za  znajdujące się w nim mienie. Parking obiektu jest bezpłatny, niestrzeżony. 
4. Za pobyt zwierząt pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł za dobę, musi być to wcześniej ustalone z właścicielem obiektu.
5. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-7.00. W godzinach tych osoby korzystające z naszych usług
zobowiązane są zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w domkach,
urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia.
7. Gość obiektu  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów,
wyposażenia i urządzeń technicznych  powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
8. W przypadku naruszenia  regulaminu właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która go narusza.
Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela, w szczególności zapłaty za uszkodzenia
i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
9. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest w wyznaczonym do
tego miejscu (altana).
10. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy: grillu oraz na placu zabaw.
11.Właściciel obiektu zobowiązany jest: zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz prywatności
przebywających w nim gości, a także bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania
urządzeń, czystości i porządku w obiekcie.
Regulamin obiektu Domki na 102 podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
www.domkina102.pl, w drodze powieszenia na tablicy informacyjnej oraz w każdym domku. Regulamin niniejszy zatwierdzony
został przez właścicieli obiektu i obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r.

Życzymy Państwu miłego pobytu.

      
stat4u
Domki Na 102 Junoszynonoclegi Junoszynonoclegi