Skontaktuj się z nami

Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU DOMKI NA 102

1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku. Wpłata zadatku oznacza, że gość zapoznał się i akceptuje ten regulamin. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszej rezygnacji nie zwracamy opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

3. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych pozostawionych w domku lub na terenie obiektu, ani też za przerwy w dostawie: energii elektrycznej, wody i internetu.

4. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani za znajdujące się w nim mienie. Parking obiektu jest bezpłatny, niestrzeżony.

5. Za pobyt zwierząt pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł za dobę, musi być to wcześniej ustalone z właścicielem obiektu.

6. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-7.00. W godzinach tych osoby korzystające z naszych usług zobowiązane są zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w domkach urządzeń elektrycznych niestanowiących stałego wyposażenia.

8. Gość obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

9. W przypadku naruszenia regulaminu właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która go narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela, w szczególności zapłaty za uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

10. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek i tarasów). Palenie dozwolone jest w wyznaczonym do tego miejscu.

11. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy: grillu, na placu zabaw i trampolinie.

12. Właściciel obiektu zobowiązany jest: zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz prywatności przebywających w nim gości, a także bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiekcie.

Regulamin obiektu Domki na 102 podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.domkina102.pl, w drodze powieszenia na tablicy informacyjnej oraz w każdym domku.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli obiektu i obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r.

Życzymy Państwu miłego pobytu!!!